กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า111,179.61140,000.00-25.9 %0.07,246.30210,633.50-2,806.8 %0.0
รวม 111,180 140,000 -25.92 % 7,246 210,634 -2,806.77 %