กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 574,541.25344,377.0040.1 %5.010,429.256,657.4936.2 %5.0
รวม 574,541 344,377 40.06 % 10,429 6,657 36.17 %