กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน101,780.7783,908.0017.6 %5.05,851.81726.5987.6 %5.0
รวม 101,781 83,908 17.56 % 5,852 727 87.58 %