กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง233,470.16443,929.00-90.1 %0.015,003.5617,243.00-14.9 %0.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)12,143.5423,614.00-94.5 %0.04,301.244,737.65-10.1 %0.0
รวม 245,614 467,543 -90.36 % 19,305 21,981 -13.86 %