กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท233,800.08228,559.002.2 %1.09,084.784,131.1154.5 %5.0
รวม 233,800 228,559 2.24 % 9,085 4,131 54.53 %