กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท229,611.16232,000.00-1.0 %0.09,084.784,131.1154.5 %5.0
รวม 229,611 232,000 -1.04 % 9,085 4,131 54.53 %