กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์331,250.81220,287.0033.5 %5.06,345.821,005.4584.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย260,990.69258,000.001.1 %0.51,206.50195.7083.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา9,208.352,778.0069.8 %5.032.9725.0024.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย290,243.28232,000.0020.1 %5.01,679.693,884.07-131.2 %0.0
สำนักข่าว16,801.2563,000.00-275.0 %0.05,594.531,439.3874.3 %5.0
รวม 908,494 776,065 14.58 % 14,860 6,550 55.92 %