กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ189,489.84163,972.0213.5 %5.06,649.114,712.6429.1 %5.0
รวม 189,490 163,972 13.47 % 6,649 4,713 29.12 %