กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ186,782.86163,972.0212.2 %5.06,649.114,712.6429.1 %5.0
รวม 186,783 163,972 12.21 % 6,649 4,713 29.12 %