กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 162,171.05141,348.0012.8 %5.09,169.209,067.141.1 %0.5
รวม 162,171 141,348 12.84 % 9,169 9,067 1.11 %