กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 266,829.53141,348.0047.0 %5.011,842.509,067.1423.4 %5.0
รวม 266,830 141,348 47.03 % 11,843 9,067 23.44 %