กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 111,101.11110,197.000.8 %0.56,005.021,645.5772.6 %5.0
รวม 111,101 110,197 0.81 % 6,005 1,646 72.60 %