กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 109,513.95110,197.00-0.6 %0.06,005.021,645.5772.6 %5.0
รวม 109,514 110,197 -0.62 % 6,005 1,646 72.60 %