กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 143,650.2036,000.0074.9 %5.05,826.801,711.1370.6 %5.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน59,929.6351,612.0013.9 %5.02,912.071,260.7556.7 %5.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง18,691.055,163.8872.4 %5.01,181.961,108.606.2 %3.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน11,156.456,023.4946.0 %5.0315.0171.5077.3 %5.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง14,527.155,759.0760.4 %5.01,069.51697.5334.8 %5.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก12,353.697,331.8040.7 %5.01,420.521,285.639.5 %4.5
รวม 260,308 111,890 57.02 % 12,726 6,135 51.79 %