กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 126,527.20113,895.0010.0 %5.06,283.29816.5487.0 %5.0
รวม 126,527 113,895 9.98 % 6,283 817 87.00 %