กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,061.174,290.1329.2 %5.02,488.92749.4669.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี5,656.123,921.5230.7 %5.02,434.460.000.0 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา0.004,271.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร6,081.414,946.2018.7 %5.02,682.481,140.9557.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,293.413,540.0033.1 %5.02,093.420.000.0 %0.0
รวม 23,092 16,698 0.00 % 5,171 1,890 0.00 %