กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 385,024.09267,494.0030.5 %5.05,526.64727.2586.8 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,546.12743.0051.9 %5.067.9950.0626.4 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว1,665.53275.0083.5 %5.053.7249.767.4 %3.5
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.0014.850.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี0.000.000.0 %0.00.00102.770.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,511.53221.0085.4 %5.062.12155.57-150.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,144.58729.0036.3 %5.021.841.0095.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท0.004,335.600.0 %0.00.00103.820.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด0.00348.000.0 %0.00.0068.590.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,526.99400.0073.8 %5.050.09112.08-123.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,766.610.000.0 %0.019.1068.69-259.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,680.15315.0081.3 %5.034.6348.08-38.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,462.42245.5083.2 %5.0703.0067.8890.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,706.60305.0082.1 %5.051.5492.15-78.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,093.24279.0074.5 %5.038.9251.46-32.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,506.62968.0035.8 %5.053.7963.51-18.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,485.181.0099.9 %5.061.4974.10-20.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง0.007,917.500.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,874.86695.0062.9 %5.053.0866.97-26.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,546.12541.0065.0 %5.055.7668.91-23.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,587.38534.0066.4 %5.069.2846.3533.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,987.070.000.0 %0.058.2173.64-26.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,436.461.0099.9 %5.058.6466.45-13.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,120.20189.0083.1 %5.041.8059.29-41.8 %0.0
รวม 408,918 273,936 0.00 % 7,082 1,943 0.00 %