กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 379,523.75267,494.0029.5 %5.05,526.64727.2586.8 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,578.88743.0052.9 %5.067.9950.0626.4 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว1,623.59275.0083.1 %5.053.7249.767.4 %3.5
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,578.05438.0072.2 %5.082.9315.3081.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,584.70334.0078.9 %5.093.9118.9079.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,299.80565.0075.4 %5.061.61102.77-66.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,495.34221.0085.2 %5.062.12155.57-150.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,596.35312.0080.5 %5.049.731.0098.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,120.05729.0034.9 %5.021.841.0095.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,512.631.0099.9 %5.022.3221.672.9 %1.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,120.051,304.00-16.4 %0.017.4130.00-72.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,552.714,335.60-69.8 %0.052.88103.82-96.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,298.15348.0084.9 %5.059.3768.59-15.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,526.99400.0073.8 %5.050.09112.08-123.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,532.27565.0063.1 %5.067.9668.69-1.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,532.27315.0079.4 %5.034.6348.08-38.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,601.26245.5084.7 %5.038.4567.88-76.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,688.32305.0081.9 %5.051.5492.15-78.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,081.53279.0074.2 %5.038.9251.46-32.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,512.26968.0036.0 %5.053.7963.51-18.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,447.651.0099.9 %5.061.4974.10-20.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,546.067,917.50-211.0 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,874.86695.0062.9 %5.053.0866.97-26.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,529.19541.0064.6 %5.055.7668.91-23.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,547.41534.0065.5 %5.069.2846.3533.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,994.52514.0074.2 %5.058.2173.64-26.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,441.841.0099.9 %5.058.6466.45-13.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,103.60189.0082.9 %5.041.8059.29-41.8 %0.0
รวม 423,844 290,570 31.44 % 6,961 2,306 66.87 %