สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ138,634.7386,000.0038.0 %5.07,330.72649.5091.1 %5.0
รวม 138,635 86,000 37.97 % 7,331 650 91.14 %