สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน102,223.1345,834.2655.2 %5.05,223.35268.4594.9 %5.0
รวม 102,223 45,834 55.16 % 5,223 268 94.86 %