สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน100,762.8045,834.2654.5 %5.05,223.35268.4594.9 %5.0
รวม 100,763 45,834 54.51 % 5,223 268 94.86 %