กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ91,852.2031,308.0065.9 %5.05,282.76609.6688.5 %5.0
รวม 91,852 31,308 65.91 % 5,283 610 88.46 %