กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ90,540.0231,308.0065.4 %5.05,282.76609.6688.5 %5.0
รวม 90,540 31,308 65.42 % 5,283 610 88.46 %