กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน96,014.7627,330.0071.5 %5.05,557.901,604.5371.1 %5.0
รวม 96,015 27,330 71.54 % 5,558 1,605 71.13 %