กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน97,406.2827,330.0071.9 %5.05,557.901,604.5371.1 %5.0
รวม 97,406 27,330 71.94 % 5,558 1,605 71.13 %