สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน103,250.5953,890.0047.8 %5.05,520.38810.8185.3 %5.0
รวม 103,251 53,890 47.81 % 5,520 811 85.31 %