สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์175,259.9899,413.6343.3 %5.05,511.001,307.2276.3 %5.0
รวม 175,260 99,414 43.28 % 5,511 1,307 76.28 %