กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ118,277.58176,761.73-49.4 %0.06,611.591,542.9676.7 %5.0
สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1 (เชียงใหม่)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 2 (หาดใหญ่)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 3 (ชลบุรี)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 4 (สระแก้ว)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 5 (หนองคาย)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 118,278 176,762 0.00 % 6,612 1,543 0.00 %