กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ206,604.91176,761.7314.4 %5.06,705.391,542.9677.0 %5.0
รวม 206,605 176,762 14.44 % 6,705 1,543 76.99 %