กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน164,504.30147,515.4210.3 %5.07,027.443,989.7243.2 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,961.212,636.7111.0 %5.0987.341,849.46-87.3 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยนาท0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครปฐม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปัตตานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพัทลุง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิจิตร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแพร่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมหาสารคาม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระนอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำพูน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสิงห์บุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุทัยธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการค้าภายในฉะเชิงเทรา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม0.00382.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,123.14268.0087.4 %5.01,067.890.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,502.33466.0081.4 %5.0680.54907.34-33.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,441.94657.0073.1 %5.0732.661,680.47-129.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,481.99301.0087.9 %5.0719.441,007.80-40.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา0.00156.000.0 %0.00.001,899.050.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,393.91196.0091.8 %5.0587.111,275.20-117.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่0.00703.000.0 %0.00.00962.450.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก2,668.781,518.6043.1 %5.0745.82973.44-30.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 182,078 153,559 0.00 % 11,480 11,683 0.00 %