กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน162,154.23147,515.429.0 %4.57,027.443,989.7243.2 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)0.004,968.000.0 %0.00.001,528.320.0 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,984.262,636.7111.6 %5.0987.341,849.46-87.3 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)0.004,109.000.0 %0.00.00337.250.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม0.00382.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,131.34268.0087.4 %5.01,067.891,231.76-15.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,511.88466.0081.4 %5.0680.54907.34-33.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,334.07657.0071.9 %5.0732.661,680.47-129.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,409.29301.0087.5 %5.0719.441,007.80-40.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี0.00243.000.0 %0.00.00675.420.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,494.72924.0063.0 %5.0842.991,822.55-116.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,092.74156.0095.0 %5.0257.981,899.05-636.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,328.20196.0091.6 %5.0587.111,275.20-117.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย2,168.55200.0090.8 %5.0638.451,229.15-92.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต2,573.37364.0085.9 %5.0395.84257.4535.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่0.00703.000.0 %0.00.00962.450.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่0.00368.000.0 %0.00.00268.850.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก2,627.881,518.6042.2 %5.0745.82973.44-30.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 189,811 155,203 0.00 % 14,684 18,123 0.00 %