กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 139,833.0590,643.9035.2 %5.05,573.54907.5283.7 %5.0
รวม 139,833 90,644 35.18 % 5,574 908 83.72 %