กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า218,187.75214,131.731.9 %0.56,749.161,747.8974.1 %5.0
รวม 218,188 214,132 1.86 % 6,749 1,748 74.10 %