กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ193,889.55171,045.8111.8 %5.06,549.061,090.1583.4 %5.0
รวม 193,890 171,046 11.78 % 6,549 1,090 83.35 %