กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ191,119.70171,045.8110.5 %5.06,549.061,090.1583.4 %5.0
รวม 191,120 171,046 10.50 % 6,549 1,090 83.35 %