สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย321,048.66193,248.0039.8 %5.012,624.175,586.5955.7 %5.0
รวม 321,049 193,248 39.81 % 12,624 5,587 55.75 %