สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย325,701.53193,248.0040.7 %5.012,624.175,586.5955.7 %5.0
รวม 325,702 193,248 40.67 % 12,624 5,587 55.75 %