กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 518,914.66466,546.0010.1 %5.012,333.398,850.0028.2 %5.0
รวม 518,915 466,546 10.09 % 12,333 8,850 28.24 %