กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 511,501.59466,546.008.8 %4.012,333.398,850.0028.2 %5.0
รวม 511,502 466,546 8.79 % 12,333 8,850 28.24 %