กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 212,642.56139,699.1634.3 %5.07,011.805,121.0327.0 %5.0
รวม 212,643 139,699 34.30 % 7,012 5,121 26.97 %