กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 207,794.73110,562.0046.8 %5.07,011.805,353.7923.6 %5.0
รวม 207,795 110,562 46.79 % 7,012 5,354 23.65 %