กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย197,419.94116,000.0041.2 %5.06,814.823,200.2053.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี11,634.360.000.0 %0.02,015.941,791.1311.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย9,496.867,868.1017.2 %5.01,589.601,653.50-4.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท9,032.1613,495.00-49.4 %0.01,584.58375.2576.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,723.757,264.0038.0 %5.01,208.43939.5522.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต11,914.827,508.8437.0 %5.01,265.27672.6046.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี11,813.7613,600.00-15.1 %0.01,544.16694.8055.0 %5.0
รวม 251,401 165,736 34.08 % 16,023 9,327 41.79 %