กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี0.000.000.0 %0.00.001,791.130.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท9,032.1613,495.00-49.4 %0.01,584.58375.2576.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,723.757,264.0038.0 %5.01,208.43939.5522.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.00672.600.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 20,756 20,759 0.00 % 2,793 1,315 0.00 %