กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย194,599.64116,000.0040.4 %5.06,814.823,200.2053.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี11,120.399,131.7217.9 %5.02,015.941,791.1311.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย9,276.007,868.1015.2 %5.01,589.601,653.50-4.0 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท9,066.0513,495.00-48.9 %0.01,584.58375.2576.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,427.487,264.0036.4 %5.01,208.43939.5522.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต12,000.847,508.8437.4 %5.01,265.27672.6046.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี11,632.7113,600.00-16.9 %0.01,544.16694.8055.0 %5.0
รวม 259,123 174,868 32.52 % 16,023 9,327 41.79 %