กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม99,325.6225,845.0074.0 %5.05,173.32749.4785.5 %5.0
รวม 99,326 25,845 73.98 % 5,173 749 85.51 %