สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม167,302.48166,544.630.5 %0.56,511.542,270.3965.1 %5.0
รวม 167,302 166,545 0.45 % 6,512 2,270 65.13 %