กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 893,020.2592,128.0089.7 %5.06,946.141,909.7172.5 %5.0
รวม 893,020 92,128 89.68 % 6,946 1,910 72.51 %