กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 880,262.81104,114.0088.2 %5.06,946.143,111.7255.2 %5.0
รวม 880,263 104,114 88.17 % 6,946 3,112 55.20 %