กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 97,813.3932,175.5567.1 %5.05,589.171,240.5877.8 %5.0
รวม 97,813 32,176 67.11 % 5,589 1,241 77.80 %