กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 760,522.31248,000.0067.4 %5.046,726.725,072.1289.1 %5.0
รวม 760,522 248,000 67.39 % 46,727 5,072 89.15 %