กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 267,513.31248,000.007.3 %3.58,737.725,072.1242.0 %5.0
รวม 267,513 248,000 7.29 % 8,738 5,072 41.95 %