กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 264,802.22248,000.006.3 %3.08,612.665,072.1241.1 %5.0
รวม 264,802 248,000 6.35 % 8,613 5,072 41.11 %