กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สพ.กรุงเทพ ฯ92,860.3828,887.0068.9 %5.01,505.891,110.9626.2 %5.0
รวม 92,860 28,887 0.00 % 1,506 1,111 0.00 %