กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 146,004.91108,594.0025.6 %5.06,583.451,063.2183.9 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 27,658.3512,514.0054.8 %5.0569.27794.32-39.5 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 497,488.59133,986.0073.1 %5.0541.37745.75-37.8 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 118,383.08112,979.004.6 %2.01,937.662,021.20-4.3 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง165,766.883,597.0097.8 %5.02,383.66758.2068.2 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง102,734.0173,386.0028.6 %5.01,827.63496.6672.8 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม133,272.89341,520.00-156.3 %0.02,310.23232.0090.0 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร127,456.1474,457.0041.6 %5.02,806.463,069.22-9.4 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี101,991.4964,364.0036.9 %5.01,280.83494.6861.4 %5.0
รวม 1,420,756 925,397 34.87 % 20,241 9,675 52.20 %