กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 433,344.06256,562.0040.8 %5.08,909.699,182.92-3.1 %0.0
รวม 433,344 256,562 40.79 % 8,910 9,183 -3.07 %