กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 439,624.41256,562.0041.6 %5.08,909.699,182.92-3.1 %0.0
รวม 439,624 256,562 41.64 % 8,910 9,183 -3.07 %