สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 96,854.9033,488.1865.4 %5.05,004.48833.7983.3 %5.0
รวม 96,855 33,488 65.42 % 5,004 834 83.34 %