สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 98,258.6033,488.1865.9 %5.05,004.48833.7983.3 %5.0
รวม 98,259 33,488 65.92 % 5,004 834 83.34 %