สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 48,265.5443,943.549.0 %4.05,761.142,533.8056.0 %5.0
รวม 48,266 43,944 8.95 % 5,761 2,534 56.02 %