สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 48,885.5643,943.5410.1 %5.05,864.322,533.8056.8 %5.0
รวม 48,886 43,944 10.11 % 5,864 2,534 56.79 %