สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 173,355.1685,190.0050.9 %5.07,046.209,014.45-27.9 %0.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)5,059.291,925.0062.0 %5.0380.3231.5091.7 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)18,448.4543,000.00-133.1 %0.06,709.985,422.3119.2 %5.0
รวม 196,863 130,115 33.91 % 14,137 14,468 -2.35 %