สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 170,878.6685,190.0050.1 %5.07,046.209,014.45-27.9 %0.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,987.011,925.0061.4 %5.0380.3231.5091.7 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)18,184.9043,000.00-136.5 %0.06,709.985,422.3119.2 %5.0
รวม 194,051 130,115 32.95 % 14,137 14,468 -2.35 %