สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน154,685.27157,558.00-1.9 %0.06,026.901,389.0077.0 %5.0
รวม 154,685 157,558 -1.86 % 6,027 1,389 76.95 %