สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน156,927.08157,558.00-0.4 %0.06,026.901,389.0077.0 %5.0
รวม 156,927 157,558 -0.40 % 6,027 1,389 76.95 %