กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน291,753.03276,337.415.3 %2.58,350.022,452.3770.6 %5.0
รวม 291,753 276,337 5.28 % 8,350 2,452 70.63 %