กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน287,585.13276,337.413.9 %1.58,350.022,452.3770.6 %5.0
รวม 287,585 276,337 3.91 % 8,350 2,452 70.63 %