กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน256,936.44118,182.0054.0 %5.06,236.39456.0092.7 %5.0
รวม 256,936 118,182 54.00 % 6,236 456 92.69 %