กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน260,660.16118,182.0054.7 %5.06,236.39456.0092.7 %5.0
รวม 260,660 118,182 54.66 % 6,236 456 92.69 %