กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน111,511.40103,000.007.6 %3.56,423.993,395.5847.1 %5.0
รวม 111,511 103,000 7.63 % 6,424 3,396 47.14 %