สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)210,481.66201,290.004.4 %2.07,993.583,129.0060.9 %5.0
รวม 210,482 201,290 4.37 % 7,994 3,129 60.86 %