สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)197,050.00354,831.00-80.1 %0.09,453.733,129.0066.9 %5.0
รวม 197,050 354,831 -80.07 % 9,454 3,129 66.90 %