สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม314,286.03202,000.0035.7 %5.05,642.321,482.0073.7 %5.0
รวม 314,286 202,000 35.73 % 5,642 1,482 73.73 %