กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 84,004.991,785.0097.9 %5.04,945.081,214.7675.4 %5.0
รวม 84,005 1,785 97.88 % 4,945 1,215 75.43 %