กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 109,365.5745,024.0058.8 %5.05,113.921,541.8069.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน7,186.481,984.7972.4 %5.0494.0899.8579.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,100.37169.0096.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก10,794.729,859.008.7 %4.0461.28243.0047.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,236.635,889.0036.2 %5.0952.30179.3981.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น13,898.586,784.0051.2 %5.03,412.81179.0494.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม12,106.612,430.2079.9 %5.0499.2180.0584.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา18,358.331,494.4091.9 %5.0669.30169.4474.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี7,274.92721.0090.1 %5.0281.06155.0844.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,012.055,608.0037.8 %5.0569.29102.0382.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่13,584.958,503.0037.4 %5.02,259.2480.8396.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,168.021,028.0085.7 %5.01,146.4523.7597.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,113.524,148.2568.4 %5.0462.1726.6894.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช10,035.345,328.0046.9 %5.0827.060.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน12,035.22754.4093.7 %5.0938.2033.5496.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,691.901,557.0079.8 %5.01,252.61205.4083.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง17,502.6011,623.0033.6 %5.01,328.65420.0768.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี8,986.011,023.0088.6 %5.0290.98152.3347.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร37,248.6586,655.00-132.6 %0.01,354.0890.0093.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี28,978.729,056.0068.7 %5.0952.28597.5637.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,048.451,297.0083.9 %5.0259.3570.4972.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช8,938.441.00100.0 %5.0718.6236.2995.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,210.375,256.0042.9 %5.0561.4158.6889.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,140.453,331.7079.4 %5.0699.33114.0083.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,903.70577.0090.2 %5.01,230.1285.5093.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด10,305.515,016.0051.3 %5.01,987.7589.6895.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,408.793,489.0066.5 %5.0408.0457.0086.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง14,824.2815,764.99-6.3 %0.02,958.49116.3396.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,155.321,897.0079.3 %5.0243.299.0096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 11,100.011,283.0088.4 %5.0367.08135.9663.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,594.042,598.8660.6 %5.0105.002.8597.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์21,248.3010,125.0052.3 %5.02,602.66229.5091.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี9,950.536,720.0032.5 %5.0443.42129.8770.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์10,664.303,843.8364.0 %5.01,230.23198.6483.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย8,599.362,452.5971.5 %5.0441.4549.8288.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป15,302.2826,722.00-74.6 %0.028,770.263,918.6686.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี7,978.58474.0094.1 %5.0284.0459.9378.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี10,371.693,387.4267.3 %5.02,620.24126.3595.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง12,435.647,932.6036.2 %5.0783.31200.0074.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก9,126.161,828.2080.0 %5.0856.22158.5581.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี6,949.511,228.0582.3 %5.0196.80102.6447.8 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,199.7338,350.60-276.0 %0.0550.23218.5060.3 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,378.224,780.0035.2 %5.01,295.531.0099.9 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,380.7411,880.00-86.2 %0.05,319.751.00100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,243.551,270.3182.5 %5.0709.3372.8989.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,166.90845.0088.2 %5.05,358.9978.3498.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,655.693,352.2949.6 %5.0614.8758.0790.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,307.2439,840.00-117.6 %0.0722.60189.0073.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่4,955.722,736.8644.8 %5.0167.6441.8675.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง7,842.495,953.0024.1 %5.01,151.7828.7997.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,631.991,770.0076.8 %5.0777.61379.9151.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,537.442,728.0163.8 %5.0646.0836.2794.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา5,797.06941.2083.8 %5.0305.0423.6092.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี5,483.811,328.1075.8 %5.09,459.281.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,780.311,620.0041.7 %5.056,559.31101.9299.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,604.362,000.0069.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 6,435.842,324.4063.9 %5.018,648.8186.7499.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา7,235.903,596.0050.3 %5.03,550.2430.6599.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,008.612,740.00-36.4 %0.017,096.7116.7499.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม4,198.842,502.0040.4 %5.019,178.55119.3799.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,739.331,280.0053.3 %5.08,694.6033.2599.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 7,348.701,582.0278.5 %5.0386.9870.4981.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช3,229.232,336.2127.7 %5.034,556.3968.2699.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี7,947.904,182.0047.4 %5.01,252.4472.1894.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี6,497.975,720.0012.0 %5.023,427.94123.4799.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,154.697,047.14-69.6 %0.0622.5796.0884.6 %5.0
รวม 745,697 467,569 37.30 % 282,085 12,280 95.65 %