กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 107,803.2145,024.0058.2 %5.05,113.921,541.8069.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน7,019.361,984.7971.7 %5.0494.0899.8579.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,100.37169.0096.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก10,640.519,859.007.3 %3.5461.28243.0047.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,272.295,889.0036.5 %5.0952.30186.6680.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น13,402.216,784.0049.4 %5.03,412.81179.0494.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม12,151.962,430.2080.0 %5.0499.2180.0584.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา18,427.081,494.4091.9 %5.0669.30169.4474.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี7,302.69721.0090.1 %5.0281.06155.0844.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,257.515,608.0039.4 %5.0569.29102.0382.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่13,412.988,503.0036.6 %5.02,259.2480.8396.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,223.801,028.0085.8 %5.01,146.4523.7597.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,208.204,148.2568.6 %5.0462.1726.6894.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช10,231.355,328.0047.9 %5.0827.060.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน11,726.62754.4093.6 %5.0938.2033.5496.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,806.701,557.0080.1 %5.01,252.61205.4083.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง16,729.3911,623.0030.5 %5.01,328.65420.0768.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี8,889.731,023.0088.5 %5.0290.98152.3347.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร36,716.5386,655.00-136.0 %0.01,354.0885.5093.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี28,978.729,056.0068.7 %5.0952.28597.5637.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,048.451,297.0083.9 %5.0259.3570.4972.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช8,801.451.00100.0 %5.0718.6236.2995.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,977.625,256.0041.5 %5.0561.4158.6889.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย15,892.143,331.7079.0 %5.0699.33114.0083.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,812.88577.0090.1 %5.01,230.1285.5093.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด10,022.625,016.0050.0 %5.01,987.7589.6895.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,408.793,489.0066.5 %5.0408.0457.0086.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง14,597.0815,764.99-8.0 %0.02,958.49116.3396.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,024.531,897.0079.0 %5.0243.299.0096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 11,100.011,283.0088.4 %5.0367.08135.9663.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,497.432,598.8660.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์21,015.6610,125.0051.8 %5.02,602.66229.5091.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี9,987.796,720.0032.7 %5.0443.42129.8770.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์10,459.223,843.8363.2 %5.01,230.23198.6483.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย8,599.362,452.5971.5 %5.0441.4549.8288.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป15,083.6826,722.00-77.2 %0.028,770.26138.0099.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี7,891.22474.0094.0 %5.0284.0459.9378.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี10,212.733,387.4266.8 %5.02,620.24126.3595.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง12,482.227,932.6036.4 %5.0783.31200.0074.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก8,986.291,828.2079.7 %5.0856.22158.5581.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี6,975.531,228.0582.4 %5.0196.80102.6447.8 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,237.9338,350.60-274.6 %0.0550.23218.5060.3 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,264.714,780.0034.2 %5.01,295.531.0099.9 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,404.6311,880.00-85.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,385.021,270.3182.8 %5.0709.3372.8989.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,193.75845.0088.3 %5.05,358.9978.3498.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,487.503,352.2948.3 %5.0614.8758.0790.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,045.7139,840.00-120.8 %0.0722.60189.0073.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่4,892.992,736.8644.1 %5.0167.6441.8675.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง7,842.495,953.0024.1 %5.01,151.7826.8997.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,544.601,770.0076.5 %5.0777.61379.9151.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,537.442,728.0163.8 %5.0646.0836.2794.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา5,743.38941.2083.6 %5.0305.0423.6092.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี5,399.771,328.1075.4 %5.09,459.281.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,780.311,620.0041.7 %5.056,559.31101.9299.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,510.011,999.0069.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 6,459.942,324.4064.0 %5.018,648.8186.7499.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา7,124.583,596.0049.5 %5.03,550.2430.6599.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,008.612,740.00-36.4 %0.017,096.7116.7499.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม4,076.882,502.0038.6 %5.019,178.55119.3799.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,739.331,280.0053.3 %5.08,694.6033.2599.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 7,191.221,582.0278.0 %5.0386.9838.1490.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช3,292.302,336.2129.0 %5.034,556.3968.2699.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,066.524,182.0048.2 %5.01,252.4472.1894.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี6,333.765,720.009.7 %4.523,427.94123.4799.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,102.107,047.14-71.8 %0.0622.5796.0884.6 %5.0
รวม 738,843 467,568 36.72 % 276,661 8,464 96.94 %