กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม239,944.4540,000.0083.3 %5.016,520.001,334.0891.9 %5.0
รวม 239,944 40,000 83.33 % 16,520 1,334 91.92 %