สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ117,716.46141,000.00-19.8 %0.05,786.15455.1092.1 %5.0
รวม 117,716 141,000 -19.78 % 5,786 455 92.13 %