สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี116,626.7491,433.0021.6 %5.05,983.131,144.5380.9 %5.0
รวม 116,627 91,433 21.60 % 5,983 1,145 80.87 %